Peniaze a úvery

Charakteristickou črtou všetkých finančných úverov je, že sa poskytujú a prijímajú formou peňazí na základe

Variabilný symbol

Variabilný symbol je nenápadnou súčasťou rôznych finančných transakcií, jeho dôležitosť je však, dá sa povedať,