Peniaze, ktoré nevidíme


Prečo práve takýto zvláštny nadpis? Pretože najlepšie vystihuje to, čo chcem v tomto článku opísať. Samotný majetok nemusí mať spravidla podobu papiera. Môžeme byť  takú hodnotu, že by nám zaň mnohí platidlo v podobe papiera radi zamenili. S dovolením Vám tento špecifický kov opíšem z bližšej perspektívy.

voda

Zlatobudí záujem mnohých majetných investorov. Ide o kov, ktorý je dlhodobo uznávaný za najvzácnejší, pretože jeho zásoby sú z roka na rok obmedzenejšie, teda je ho stále menej. A práve preto stále stúpa na cene a už nespočetne veľa rokov sa považuje za najviac hodnotný kov. K tomuto faktu musíme pripočítať raritný, no dych vyrážajúci, krásny výzor tohto unikátu.

Takisto musím spomenúť, že tento unikát býva tou najväčšou istotou v neistej dobe, teda v prípade ekonomickej krízy. A tu prichádza i ten paradox, že zlato vlastne ťaží z nestabilnej ekonomickej situácie. Čím je ekonomika labilnejšia, čím majú ľudia väčší strach, tým má zlato väčšiu hodnotu. Je to záchranca, ktorý však s radosťou hladí na naše utrpenie a to ho zároveň posilňuje. So zlatom sa zvyčajne obchoduje štýlom, kedy sa doň investuje. Takáto investícia nesklame, pretože nesklame ani samotné zlato. A ten, kto vlastní zlato, sa báť nemusí. Je v ňom obrovská hodnota a teda i obrovský balík papierových peňazí. Avšak tie fyzicky nevidíme, no predsa sú tam.

náhrdelník

Tri fondy, ktoré sa zaujímajú o cenu zlata:
Central Fund of Canada Limited /CEF/je špecializovaná spoločnosť, ktorá má väčšinu obrovského majetku v zlatých a strieborných tehál. K roku 2006 bol ich vysoký majetok s časti 98 % v týchto tehličkách. Minimálna požiadavka CEF je udržať 90 % v týchto drahých kovoch.

iShares Comex Gold Trust /IAU/sleduje denné pohyby ceny zlata. Vlastne ide o fond, ktorý vymieňa zlato prevedené do fondu, za akcie.
Steel Tracks Gold Trust /GLD/– zámerom fondu sú akcie, ktoré sa dávajú do podoby zlatých tehál. Tieto akcie sú poskytnuté investorom ako príležitosť stať sa vlastníkom zlata na trhu.