kufor kimpex

Ich rozmach je badateľný niekoľko posledných rokov, častejšie ich vídame na cestách, ale aj v lesoch

Obrúčky

Obrúčka je snáď nezmazateľný symbol, ktorý nosia manželia na rukách. Na ľavých rukách. Na prstenníku